Apie mus

Priklausomų asmenų bendruomenė „Aš esu“ kunigo Kęstučio Dvarecko iniciatyva, laiminant  Kardinolui A. J. Bačkiui, įkurta 2009 m. pavasarį. 2010 m. Bendruomenė „Aš esu“ tapo Vilniaus arkivyskupijos Caritas struktūros dalimi. Šiandien bendruomenės „Aš esu“ veikla apima reabilitacijos, reintegracijos, artimųjų, visuomenės jautrinimo, sklaidos į Vilniaus arkivyskupijos parapijas programas. Bendruomenėje nuolat gyvena nuo 15 iki 20 asmenų priklausomų nuo alkoholio, narkotikų, azartinių lošimų. Bendruomenėje dirba kompleksinę pagalbą priklausomiems asmenims ir jų artimiesiems suteikti galinti sielovadininkų, psichiatrų, psichologų, socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų ir savanorių komanda. Svarbi bendruomenės veiklų dalis skirta darbui su Lietuvos parapijomis, kuria siekiama skleisti žinią apie pagalbos priklausomiems asmenims ir jų artimiesiems galimybes bei mažinti stigmatizuojantį visuomenės požiūrį į priklausomybės ligą.

Bendruomenės tapatumas yra paremtas krikščionybės mokymu, kuris esti svarbi gyvenimo bendruomenėje dalis. Esame atviri visiems paliestiems priklausomybės ligų ir ieškantiems pagalbos, nepriklausomai nuo asmeninių religinių pažiūrų.

Bendruomenės himnas

Naujienos

D. U. K.

 • Ar gydymas Jūsų bendruomenėje yra mokamas?

  Reabilitacijos programa – didžioji dalis reabilitacijos programos dalyvių yra finansuojami projektinėmis lėšomis.

  Reintegracijos programa – pageidautina auka 87 Eur/mėn. (suma g.b. derinama, atsižvelgiant į kiekvieno asmens individualią situaciją, galimybes).

  Artimųjų programa – nemokama.

 • Kiek laiko trunka reabilitacijos programa?

  6 mėnesius ir daugiau.

 • Kiek vienu metu galite priimti žmonių į savo bendruomenę?

  Bendruomenėje vienu metu gali gyventi 10 reabilitacijos programos dalyvių ir 10 reintegracijos programos dalyvių. Priklausomų asmenų artimųjų skaičius atviroje psichologinės paramos grupėje nėra ribojamas.

 • Ar paslaugos teikiamos tiek vyrams, tiek moterims?

  Kol kas reabilitacijos programoje gali dalyvauti iki 3 moterų, o reintegracijos programa yra skirta tik vyrams.

 • Ar gydymas yra stacionarus ar ambulatorinis?

  Reabilitacija ir reintegracija yra stacionari, artimųjų programa – ambulatorinė.

 • Kokias paslaugas teikiate priklausomų žmonių artimiesiems?

  Reguliariai vyksta atviros psichologinės paramos grupės, moderuojamos psichologės Justinos Kaliatkaitės, susitikimai. Ši grupė susitinka kiekvieną pirmadienį 18 val. bendruomenės patalpose.

  Parengta ir pradėta vykdyti psichoedukacijos programa priklausomų asmenų artimiesiems. Buriama uždara grupė (iki 8 dalyvių), kur apima keturių psichoedukacinių užsiėmimų ciklą. Apie naujos grupės formavimą informuosime bendrumenės tinklalapio naujienų skiltyje bei bendruomenės Facebook paskyroje.

  Priklausomų asmenų artimuosius kiekvieno mėnesio pirmą sekmadienį kviečiame į bendruomenės „šeimadienius“ (bendruomenės koplytėlėje).

 • Ar norint patekti į Jūsų bendruomenę būtina praeiti detoksikacijos kursą?

  Tiems kurie patys negali nutraukti vartojimo – būtina.

 • Ar teikiate išblaivinimo paslaugas?

  Ne.

 • Kokios priklausomybės forma sergančius asmenis priimate?

  Priklausomus nuo alkoholio, psichoaktyvių medžiagų, lošėjus.

 • Nuo kokio amžiaus asmenys gali gydytis Jūsų bendruomenėje?

  Bendruomenėje priimami priklausomi asmenys sulaukę 18 m.

 • Ar norint patekti į Jūsų bendruomenę reikia laukti eilėje?

  Dėl patekimo į bendruomenę reikia, pirmiausia tartis tel. +370 699 68409, tačiau kartais tenka laukti…

 • Kada ir kur galima kreiptis dėl konsultacijos?

  Dėl konsultacijų reikia skambinti tel. +370 699 68409 dienos metu.

Veikla

REABILITACIJA

Sveikimas reikalauja pokyčių fizinėje, psichologinėje, socialinėje ir dvasinėje gyvenimo srityse. Todėl bendruomenės „Aš esu“ reabilitacijos programa yra paremta veiksmingu ir laiko patikrintu „Minesotos“ modeliu, taip pavadintu JAV valstijos, kurioje pradėtas taikyti praėjusio šimtmečio viduryje, garbei. „Minesotos“ modelis integruoja „12 žingsnių“ programos, kuri yra ir savitarpio pagalbos grupių (AA, AN, AL, Al-anon) darbo pagrindas, principus bei profesionalių specialistų – sielovadininkų, psichiatrų, psichologų, socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų – komandos teikiamą pagalbą. Su „12 žingsnių“ programa mūsų bendruomenės reabilitacijos programos dalyvius supažindina bei liudydami savo asmeniniu pavyzdžiu kitokio gyvenimo viltį stiprina ilgametę blaivybės patirtį turintys socialiniai darbuotojai. Tradicinis „Minesotos“ modelis apima 28 dienų sveikimo programą. Esama įvairių šio modelio modifikacijų. Remdamiesi darbo priklausomybės ligų lauke sukaupta patirtimi bendruomenėje taikome 6 mėnesiams adaptuotą „Minesotos“ modelį. Esame vieni pirmųjų Lietuvoje, kurie sveikstančio priklausomo asmens buvimo reabilitacijos programoje trukmę lanksčiai deriname atsižvelgdami į kiekvieną individualų atvejį – sveikimo proceso ypatumus bei programos dalyvio asmeninio gyvenimo aplinkybes. Pagrindinė sąlyga – buvimas programoje ne mažiau 6 mėnesių. Užtikrinamas reabilitacijos programos dalyvių konfidencialumas.

Priklausomo asmens priėmimo į reabilitacijos programą tvarka.

Norintys patekti į bendruomenės reabilitacijos programą priklausomi asmenys gali skambinti telefonu +370 699 68409.

Telefonu paskiriamas laikas pirminiam susitikimui, kurio metu aptariami priklausomo asmens poreikiai, pristatomos reabilitacijos programos taisyklės. Norintis dalyvauti reabilitacijos programoje priklausomas asmuo turi:

 • būti priėmęs sprendimą keisti savo gyvenimą ir norėti sveikti;
 • būti blaivus ne mažiau kaip 7 dienas esant priklausomybei nuo alkoholio;
 • būti blaivus ne mažiau kaip 14 dienų esant priklausomybei nuo narkotikų / psichiką veikiančių vaistų;
 • asmenims, priklausomiems nuo azartinių lošimų blaivumo laikotarpis netaikomas.

REINTEGRACIJA

Baigęs reabilitacijos programą sveikstantis priklausomas asmuo susiduria su naujais iššūkiais, kuriuos bendrai galima pavadinti integracijos visuomenėje uždaviniais. Natūralus sveikimo proceso etapas – reabilitacijos programos užtikrinto saugumo perėjimas į laisvę gyventi kitaip. Ši laisvė – kasdieniai gyvenimo pasirinkimai, už kuriuos atsakingas pats sveikstantis asmuo. Šiame sveikimo etape iššūkiu tampa sveikimui palankios dienotvarkės sudarymas bei jos laikymasis, socialinių kontaktų atnaujinimas bei mokymasis kurti naujus santykius, darbo paieška ir finansinės gerovės kūrimas, ir kita. Sveikstančiam priklausomam asmeniui svarbia pagalba tampa profesionalus palydėjimas, kurį teikia mūsų bendruomenės reintegracijos programa. Ši programa užtikrina tęstinį darbą su „12 žingsnių“ programa konsultuojant socialiniam darbuotojui, palaikomosios psichologinio konsultavimo grupės lankymą, gyvenimo įgūdžių stiprinimą gyvenant bendruomenėje. Į reintegracijos programą priimtas sveikstantis priklausomas asmuo gali joje gyventi nuo 3 iki 12 mėnesių.

Priklausomo asmens priėmimo į reintegracijos programą tvarka.

Norintis dalyvauti reintegracijos programoje asmuo turi:

 • būti baigęs priklausomų asmenų reabilitacijos programą;
 • pirmenybė teikiama asmenims, baigusiems priklausomų asmenų bendruomenės „Aš Esu“ reabilitacijos programą.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu +370 699 68409.

ARTIMIEJI

Priklausomo asmens gyvenimas tampa nevaldomas. Svarbu pastebėti, kad ir priklausomo asmens artimųjų gyvenimas tampa neprognozuojamas. Siekdami padėti priklausomam asmeniui artimieji dažniausiai nukreipia savo pastangas į natūralių priklausomo elgesio pasekmių neutralizavimą ar sušvelninimą. Tai iliustruoja tokie pavyzdžiai, kaip dėl nekontroliuojamo alkoholio vartojimo, psichoaktyvių medžiagų vartojimo ar lošimo atsiradusių priklausomo asmens pravaikštų darbe dangstymas, skolų apmokėjimas, detoksikacijos procedūros organizavimas namuose ir kita. Šie artimųjų veiksmai trukdo priklausomam asmeniui rinktis sveikimą. Priklausomų asmenų artimiesiems būdinga netiesioginė priklausomybė (kopriklausomybė), pasireiškianti kaip atviros jausmų raiškos stoka, sveikų ribų santykiuose nebuvimas ir įgalinantis elgesys (dangstantis arba švelninantis priklausomo elgesio sąlygotas pasekmes) „padeda“ priklausomiems žmonėms sirgti. Pernelyg stiprus susitelkimas ties priklausomo asmens gyvenimu ir siekis jį kontroliuoti neigiamai veikia artimųjų gyvenimą – ilgainiui atsiranda fizinės ir psichikos sveikatos problemų, sunkumų santykiuose. Apskritai, priklausomų asmenų artimiesiems tampa vis sunkiai išpildyti asmeninio gyvenimo atsakomybes.

Bendruomenėje teikiama psichologinė pagalba priklausomų asmenų artimiesiems:

 • Atvira psichologinės paramos priklausomų asmenų artimiesiems grupė kviečia prisijungti kiekvieną pirmadienį 18 val. Ši grupė leidžia geriau pažinti priklausomybės ligas ir netiesioginės priklausomybės ypatumus, atveria galimybes asmeniniams pokyčiams bei teikia paramą. Grupę veda psichologė. Dalyvavimas grupėje nereikalauja išankstinės registracijos, yra konfidencialus ir nemokamas.
 • Kiekvieną pirmą mėnesio sekmadienį bendruomenėje „Aš esu“ rengiami mažieji šeimadieniai, į kuriuos kviečiami reabilitacijos ir reintegracijos programų dalyvių artimieji, šias programas baigę absolventai ir visi tie, kuriuos palietė priklausomybės ligos. Šeimadienis pradedamas priklausomybių ligų srityje dirbančio specialisto paskaita, tuomet bendruomenės koplytėlėje laikomos šv. Mišios už priklausomus asmenis, po kurių visi kviečiami jaukiam pokalbiui ir kuklioms vaišėms agapėje. Šie susitikimai tapo bendruomenės gyvenimo tradicija ir svarbiu paramos šaltiniu tiek sveikstantiems, tiek jų artimiesiems.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu +370 699 68409.

PROJEKTAI

Vykdomi projektai:

 • Nuo 2015 m. gruodžio 30 d. pradėjome vykdyti PROJEKTĄ NR. 08.3.1.- ESFA-V-411-01-0001 „ASMENŲ, PRIKLAUSOMŲ NUO PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ, SOCIALINĖ INTEGRACIJA“.
 • 2015 – 2018 m. būsime remiami Vokietijos katalikų solidarumo judėjimo RENOVABIS projekte „Priklausomų asmenų integracija Vilniaus mieste“
 • 2015 m. birželio – 2016 m. kovo mėn. remiami Lietuvos katalikų religinės šalpos fondo vykdome projektą „Priklausomų asmenų, jų artimųjų ir bendruomenės darbuotojų/savanorių dvasingumo ir krikščioniškos bendrystės skatinimas“

Įgyvendinti projektai:

 • Nuo 2014 m. lapkričio 11 d. kartu su Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu (NTAKD) vykdome projektą ,,Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinė ir socialinė reabilitacija” Nr. VP1-1.3-SADM-03-V-01-001
 • 2013-2015 m. vykdėme projektą "Priklausomų asmenų reintegracija Vilniaus mieste" (rėmėjas RENOVABIS - Vokiečių katalikų solidarumo fondas rytų valstybėms)
 • 2014-2015 m. vykdėme projektą "Priklausomų asmenų bendruomenės Aš Esu veiklos plėtra parapijose ir vykdomų veiklų stiprinimas" (rėmėjas  - LKRŠ – Lietuvos katalikų religinė šalpa)
 • 2014 liepos 18 - gruodžio 31 d. vykdėme prevencinį projektą "Sveikas, Gyvenime (2 dalis)"  (rėmėjas – Vilniaus Miesto Savivaldybė)
 • 2011-2013 m. Vilniaus arkivyskupijos Caritas priklausomų asmenų reintegracinės/inovacinės bendruomenės „Aš Esu“ kūrimas Vilniaus mieste (rėmėjas RENOVABIS - Vokiečių katalikų solidarumo fondas rytų valstybėms)
 • 2012-2013 m. Bendruomenės „Aš Esu“ narių sveikos gyvensenos stiprinimas bei visuomenės jautrinimas priklausomybės temomis (rėmėjas  - LKRŠ – Lietuvos katalikų religinė šalpa)
 • 2011 m.  Socialinio ir dvasinio aktyvumo skatinimas priklausomų asmenų aplinkoje (rėmėjas  - LKRŠ – Lietuvos katalikų religinė šalpa)
 • 2011 m. Socialinio aktyvumo skatinimas priklausomų asmenų aplinkoje (rėmėjas – Vilniaus Miesto Savivaldybė)
 • 2009-2011m. Sveikas, gyvenime (rėmėjas – aukotojų lėšos ir VšĮ „Kiškių garbė“. Projektas vykdytas kartu su www.bernardinai.lt ir www.bernardinai.tv)

PARAPIJOS

Bendruomenė vykdo parapijos programą pavadintą „Aš esu“. Tai programa skirta parapijų bendruomenėms, neabejingoms priklausomybės ligų keliamoms problemoms ir norinčioms veikliai prisidėti prie jų sprendimo. Dievui rūpi kiekvienas žmogus ir Jis dėl kiekvieno turi viltį. Kenčiantis priklausomas žmogus iš savo kančios gelmės nebyliai mums nori pasakyti - „AŠ ESU“.  Kaip Kristaus mokiniai esame kviečiami Pamatyti, Pripažinti,  Priimti kenčiantį.

Programos tikslai parapijose:

 • jautrinti bendruomenę, kviečiant pamatyti ir liudyti viltį priklausomiems asmenims ir jų artimiesiems;
 • paneigiant klaidingus įsitikinimus, keisti neigiamas nuostatas priklausomų žmonių atžvilgiu;
 • pagal parapijos bendruomenės galimybes atliepti į konkrečius priklausomų asmenų ir jų artimųjų poreikius;
 • telkti parapijos bendruomenę pagalbai ir mažinti dėl priklausomybės ligų atsiradusią atskirtį.

Parapijos programoje gali dalyvauti asmenys, turintys raštišką laisvos formos klebono sutikimą veikti savo parapijoje.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu +370 699 68409.

VISUOMENĖS JAUTRINIMAS

Stengiamės mažinti visuomenės stigmatizuojantį požiūrį į priklausomybių ligomis sergančius ir telkti visuomenę pagalbai:

 • organizuojame atvirus sveikstančių priklausomų asmenų ir jų artimųjų susitikimus;
 • skleidžiame atsakingą informaciją apie priklausomybės ligų pasekmes ir pagalbos galimybes;
 • bendradarbiaujame su kitomis priklausomybės ligų srityje dirbančiomis institucijomis;
 • dalyvaujame įvairiose prevencijos programose;
 • organizuojame informacinius bei kultūrinius renginius priklausomybių ligų ir pagalbos galimybių temomis.

DARBUOTOJAI/SAVANORIAI

Mūsų bendruomenėje šiuo metu dirba 15 darbuotojų – sielovadininkai, psichiatrai, psichologai, socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai. Bendruomenės komandoje ir 10 savanorių. Suburta komanda leidžia teikti kompleksinę pagalbą priklausomiems asmenims ir jų artimiesiems.

Tikime, kad privalome stiprinti bendruomenės darbuotojų ir savanorių bendrystę, sudaryti jų profesinio, asmeninio, krikščioniško tapatumo augimo galimybę:

 • komandinis darbas esti viena svarbiausių mūsų bendruomenės vertybių, nuolat stipriname bendruomenės darbuotojų ir savanorių bendradarbiavimą;
 • sudarome galimybes bendruomenės darbuotojų ir savanorių tobulinimuisi bei profesiniam kompetencijų kėlimui;
 • puoselėjame bendruomenės darbuotojų ir savanorių krikščionišką tapatumą.

Ačiū

Privatūs rėmėjai

(anoniminiai geradariai)

 

 

 

 

Vokietijos katalikų solidarumo judėjimas

 

 

 

Kontaktai

VA CARITAS PRIKLAUSOMŲ ASMENŲ BENDRUOMENĖ „AŠ ESU“

Siunčiama...

Serverio klaida.

Išsiųsta.

In english