Aš esu

Darbuotojai

Kun. Kęstutis Dvareckas

„Aš Esu“ bendruomenės vadovas

Baigė socialinio bažnyčios mokymo krypties studijas Erfurto universiteto Katalikų teologijos fakultete. Priklausomybės ligų srityje dirba nuo 2009 m., kuomet įkūrė priklausomų asmenų bendruomenę „Aš Esu“. Bernardinų socialinių paslaugų centro vykdytame priklausomų asmenų integracijos projekte dirbo vyr. socialiniu darbuotoju (2009-2012 m.). Nuo 2012 m. savanoriauja Vilniaus priklausomybės ligų centro Minesotos programoje. Yra priklausomybės ligų problematiką analizuojančių knygų sudarytojas bei tekstų autorius. Vilniaus Visų Šventųjų parapijos kunigas rezidentas.

Justina Kymantienė

Reabilitacijos programos vadovė, psichologė

Vilniaus universitete baigė klinikinės psichologijos magistrantūros studijas, vėliau įgijo socialinių mokslų daktarės laipsnį. Profesinio domėjimosi sritys – priklausomybės ligų psichologiniai aspektai, priklausomų asmenų artimųjų psichologinė savijauta ir netiesioginės priklausomybės raiškos ypatumai. Savanoriavo Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centre, dirbo Vilniaus priklausomybės ligų centro Minesotos programoje (2009-2013 m.). 2013 m. savanoriavo, nuo 2014 m. – dirba bendruomenėje psichologe, nuo 2015 m. eina reabilitacijos vadovės pareigas.

Rasa Petrauskienė

Reintegracijos programos vadovė, socialinė darbuotoja

Turi ilgametę darbo priklausomybės ligų srityje patirtį: savanoriavo Vilniaus priklausomybės ligų centre, kur vėliau socialine darbuotoja dirbo ankstyvosios diagnostikos ir reabilitacijos skyriuje bei ambulatorinėje Minesotos programoje (2006-2015m.). Priklausomų asmenų bendruomenėje „Aš esu“ dirba nuo 2014 metų: reabilitacijos programoje veda 12 žingsnių ir informacinius užsiėmimus, konsultuoja individualiai, yra atsakinga už reintegracijos programą.

Dmitrijus Škulis

Reabilitacijos programos vadovas, psichologas

Priklausomybės ligomis pradėjo domėtis studijų Vilniaus universitete metais, kur bakalauro darbą rašė apie priklausomybę azartiniams lošimams, o profesinę psichologo praktiką atliko Vilniaus priklausomybės ligų centre. Baigė klinikinės psichologijos magistrantūros studijas. Septynis metus savanoriavo Vilniaus „Jaunimo linijoje", dirbo švietimo įstaigose, taip pat krizų intervencijos bei savižudybių prevencijos srityje. Bendruomenėje dirba psichologu nuo 2015 m.

Birutė Baliukevičienė

Projektų vadovė

 

Rita Petrauskaitė-Dusevičienė

Projektų vadovė, šiuo metu vaiko priežiūros atostogose

Vilniaus universitete įgijo socialinio darbo bakalauro ir sociologijos magistro laipsnį. Turi penkerių metų darbo su projektais patirtį. Nuo 2013 m. gilinasi į priklausomų asmenų bendruomenės „Aš esu“ veiklą: iniciatyviai ieško tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybių, koordinuoja bendruomenės gyvavimą įgalinančius projektus, organizuoja bendruomenės renginius.

Vilma Andrejauskienė

Gydytoja psichiatrė

Vilniaus universitete įgijo gyd. psichiatrės specialybę. Priklausomybių psichiatrijos srityje dirba 20 metų. Per šiuos metus sukaupė solidžią priklausomybės nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, valgymo sutrikimų bei azartinių lošimų psichiatrinės pagalbos patirtį. Yra ambulatorines Minesotos programos taikymo dirbantiems ir besimokantiems asmenims pradininkė (nuo 2000m.). Konsultuoja aktualiais psichikos sveikatos sutrikimų, jų padarinių klausimais. Bendruomenėje „Aš esu“ dirba nuo 2013 metų.

Albinas Šnipas

Socialinis darbuotojas

Turi ilgesnę nei 20 metų darbo patirtį priklausomybės ligų srityje – nuo 1994 m. dirba Vilniaus priklausomybės ligų centro Minesotos programoje. Priklausomų asmenų bendruomenėje „Aš esu“ socialiniu darbuotoju dirba nuo 2014 metų – veda 12 žingsnių programos užsiėmimus, konsultuoja individualiai.

Ses. Rita Bernotaitė

Sielovadininkė, socialinio darbuotojo padėjėja

Bendruomenėje „Aš esu“ dirba nuo jos įkūrimo. Vertingos darbo patirties priklausomybės ligų srityje įgijo ir dirbdama Pakūtos reabilitacijos centre priklausomiems asmenims.

Saulė Liutkutė

Psichologė, artimųjų programos vadovė

Baigė klinikinės psichologijos studijas Vilniaus universitete, tęsia podiplomines psichoterapijos studijas.

Priklausomų asmenų bendruomenėje „Aš esu“ dirba nuo 2015 m., yra atsakinga už artimųjų programą – veda psichoedukacinius užsiėmimus, atvirą psichologinės paramos grupę, konsultuoja individualiai.

Tomas Jurčius

Socialinio darbuotojo padėjėjas

Ilgametis bendruomenės „Aš Esu“ savanoris, nuo 2014 m. dirba bendruomenėje socialinio darbuotojo – budėtojo pareigose.

Andžej Antul

Socialinio darbuotojo padėjėjas

Dirbo socialinio darbuotojo padėjėju ir darbo terapijos instruktoriumi socialinę-psichologinę reabilitaciją priklausomiems asmenims vykdančioje Panaros „Pilnų namų benduomenėje“ (2009-2012 m.). Nuo 2014 m. dirba bendruomenėje „Aš Esu“ socialinio darbuotojo padėjėju – budėtoju, organizuoja darbinį užimtumą.

Alina Kaupienė

Bendruomenės finansininkė – padalinio buhalterė

Vilniaus finansų ir kredito technikume įgijo buhalterės specialybę. Nuo 2013 metų, pradėjusi dirbti Vilniaus arkivyskupijos Caritas, rūpinasi priklausomų asmenų bendruomenės „Aš esu“ buhalterine apskaita. Darbas Carite – tai nauja patirtis profesinėje srityje, nuolatinis tobulėjimas ir įvairovė, kuri darbui suteikia savotiškio pikantiškumo. Pagal galimybę, stengiasi dalyvauti svarbiausiuose bendruomenės renginiuose.

Orinta Žvirzdinė

Lyderystės ir asmeninio tobulėjimo trenerė

Orinta yra verslo praktikė, turinti daugiau kaip 18 metų vadovavimo patirtį tarptautinėse organizacijose. Šiuo metu veda lyderystės mokymus vadovams. Orintos tikslas – padėti organizacijoms ir žmonėms atskleisti jų potencialą, įkvėpti juos naujiems darbams ir pokyčiams. Bendruomenėje savanoriauti pradėjo nuo 2017 metų. Orinta mielai dalinasi savo sukaupta vadovavimo patirtimi, padeda bendruomenei tikslingai augti mokantis organizuoti ir efektyviai valdyti darbo procesus, profesionaliai spręsti iškylančias problemas. Veda mokymus bendrovės darbuotojams ir padeda formuoti darnią vadovų komandą. Savanorystė bendruomenėje leidžia pažinti nuo priklausomybių kenčiančių žmonių ir jų artimųjų gyvenimus, įgyti žinių bei praplėsti supratimą apie jų kupiną išbandymų ir ieškojimų kelią, ir bent maža dalelyte prisidėti prie Aš esu bendruomenės kolektyvo prasmingo darbo.

Justė Šlapakauskaitė

Socialinio darbuotojo padėjėja - budėtoja

Bendruomenėje dirba nuo 2014 m. Be socialinio darbuotojo padėjėjos ir budėtojos pareigų iniciatyviai įsitraukia į kitas bendruomenės veiklas, veda filmų užimtumo užsiėmimus.

Julija Sušinskaja

Socialinio darbuotojo padėjėja - budėtoja

Bendruomenėje savanoriauja nuo 2016 m. balandžio mėnesio.

Erika Speičytė-Ruschhoff

Sielovados programa

Studijavo socialinį darbą, socialinę pedagogiką bei katalikų teologiją Paderborno (Vokietija) Šiaurės Reino Vestfalijos katalikiškame universitete. Turi ilgametę socialinio ir sielovadinio darbo Katalikų bažnyčios organizacijose Vokietijoje ir Lietuvoje patirtį. Nuo 2008 metų, sugrįžusi į Lietuvą, darbuojasi Vilniaus arkivyskupijos Carite, mokymų ir sielovados srityse, kryptingai domisi specialiąja -  išsiskyrusiųjų, nuteistųjų, priklausomų asmenų - sielovada, "vidinio išgydymo" tarnyste. Sielovadiniame darbe su asmenimis ir grupėmis derina dvasinį palydėjimą ir giluminę psichologiją. Psichoterapeutės kvalifikaciją rengiasi įgyti Vilniaus Geštalto psichoterapijos institute "Dialogas".  Nuosekliai praktikuoja tylos maldą bei veda krikščioniškos meditacijos užsiėmimus. Kontempliacijos ir krikščioniškosios meditacijos mokytojos kvalifikacijos siekia Šveicarijos ekumeninėje "Via Integralis" kontempliacijos mokykloje. Yra išsiskyrusiųjų sielovados centro "Bendrakeleiviai" Vilniuje, krikščioniškosios meditacijos centro "Elijo namai" Latvijoje, kontempliacijos mokykos "Via Integralis" Šveicarijoje asocijuota narė.

Birutė Lukšaitė

Gydytoja psichiatrė - savanorė

Vilniaus universitete baigė medicinos studijas, įgijo vaikų ir paauglių psichiatro kvalifikaciją (1999m.). Gilino profesines žinias studijuodama geštaltinę psichoterapiją (bazinis lygmuo). Bendruomenėje savanoriauti pradėjo 2014m. Savanorystė bendruomenėje leidžia drauge su bendraminčiais padėti sveikti nuo priklausomybių kenčiantiems žmonėms, profesinių žinių ir turimos patirties taikymas leidžia gilinti supratimą apie priklausomybių ligas.