artimuju grupes

Pagalba priklausomų žmonių artimiesiems

Pagalba priklausomų žmonių artimiesiems:

 • Atvira psichologinės paramos priklausomų asmenų artimiesiems grupė
 • Uždara psichoedukacinė psichologinės paramos priklausomų asmenų artimiesiems grupė
 • Individualios specialistų konsultacijos

Priklausomo asmens gyvenimas tampa nevaldomas. Svarbu pastebėti, kad ir priklausomo asmens artimųjų gyvenimas tampa neprognozuojamas. Siekdami padėti priklausomam asmeniui artimieji dažniausiai nukreipia savo pastangas į natūralių priklausomo elgesio pasekmių neutralizavimą ar sušvelninimą. Tai iliustruoja tokie pavyzdžiai, kaip dėl nekontroliuojamo alkoholio vartojimo, psichoaktyvių medžiagų vartojimo ar lošimo atsiradusių priklausomo asmens pravaikštų darbe dangstymas, skolų apmokėjimas, detoksikacijos procedūros organizavimas namuose ir kita. Šie artimųjų veiksmai trukdo priklausomam asmeniui rinktis sveikimą. Priklausomų asmenų artimiesiems būdinga netiesioginė priklausomybė (kopriklausomybė), pasireiškianti kaip atviros jausmų raiškos stoka, sveikų ribų santykiuose nebuvimas ir įgalinantis elgesys (dangstantis arba švelninantis priklausomo elgesio sąlygotas pasekmes) „padeda“ priklausomiems žmonėms sirgti. Pernelyg stiprus susitelkimas ties priklausomo asmens gyvenimu ir siekis jį kontroliuoti neigiamai veikia artimųjų gyvenimą – ilgainiui atsiranda fizinės ir psichikos sveikatos problemų, sunkumų santykiuose. Apskritai, priklausomų asmenų artimiesiems tampa vis sunkiai išpildyti asmeninio gyvenimo atsakomybes.

Bendruomenėje teikiama psichologinė pagalba priklausomų asmenų artimiesiems:

 • Atvira psichologinės paramos priklausomų asmenų artimiesiems grupė kviečia prisijungti kiekvieną pirmadienį 18 val. Ši grupė leidžia geriau pažinti priklausomybės ligas ir netiesioginės priklausomybės ypatumus, atveria galimybes asmeniniams pokyčiams bei teikia paramą. Grupę veda klinikinė psichologė Vida Babraitienė. Dalyvavimas grupėje nereikalauja išankstinės registracijos, yra konfidencialus ir nemokamas.
 • Uždara psichoedukacinė psichologinės paramos priklausomų asmenų artimiesiems grupė.
  Grupės darbas apima keturių užsiėmimų ciklą, kuriais siekiama:
  ~ suteikti priklausomų asmenų artimiesiems žinių apie netiesioginę priklausomybę ir jos raišką santykiuose,
  ~ supažindinti užsiėmimų dalyvius su kliūtimis efektyviai komunikacijai bei būdais šiai komunikacijai pagerinti,
  ~ atskleisti ribų svarbą priklausomybės ligos (ar kitų nedarnios šeimos aspektų) paliestos šeimos sveikimo procese ir supažindinti su sveikų ribų nustatymo galimybėmis,
  ~ suteikti individualų palydėjimą bei supažindinti su psichologinės paramos bei kitos pagalbos galimybėmis.
  Psichoedukacinės grupės dalyviai kiekvieno užsiėmimo metu bus supažindinami su minėtų temų svarbiausiais teoriniais aspektais, atliks praktines užduotis bei gaus dalomąją medžiagą.
  Pageidaujama vienkartinė (už visą užsiėmimų ciklą) auka bendruomenei 40 eur.
  Užsiregistruoti į šią grupę ir gauti daugiau informacijos galite paskambinę telefonu 8 614 57133.
 • Individualios specialistų konsultacijos
  Priklausomų žmonių artimieji turi galimybę gauti individualias „Aš esu“ bendruomenės specialistų (psichologo, socialinio darbuotojo, sielovadininko) konsultacijas. Išsamesnė informacija teikiama telefonu 8 699 68409.
 • Bendruomenės šeimadieniai.
  Kiekvieną pirmą mėnesio sekmadienį bendruomenėje „Aš esu“ rengiami mažieji šeimadieniai, į kuriuos kviečiami reabilitacijos ir reintegracijos programų dalyvių artimieji, šias programas baigę absolventai ir visi tie, kuriuos palietė priklausomybės ligos. Šeimadienis pradedamas priklausomybių ligų srityje dirbančio specialisto paskaita, tuomet bendruomenės koplytėlėje laikomos šv. Mišios už priklausomus asmenis, po kurių visi kviečiami jaukiam pokalbiui ir kuklioms vaišėms agapėje. Šie susitikimai tapo bendruomenės gyvenimo tradicija ir svarbiu paramos šaltiniu tiek sveikstantiems, tiek jų artimiesiems. Išsamesnė informacija teikiama telefonu 8 699 68409.