istorija

Projektai

Vykdomi projektai:

Projektas  „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A1-811 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.3.1-ESFA-V-411 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“, vykdo projektą „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija (toliau – Projektas)“.

Šis Projektas įgyvendinamas vykdant 20142020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.3.1-ESFA-V-411 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“.

 Nuoroda NTAKD  http://ntakd.lrv.lt/lt/reabilitacija/projektai-2/vykdomi-projektai

Projektas „Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo mažinimas ir prevencija

Bendruomenė „Aš Esu“ vykdo Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansuojamą projektą „Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo mažinimas ir prevencija“.  Projektas skirtas kiekvienam, norinčiam geriau suprasti klastingas priklausomybių ligas. Tai ne instrukcija ar moralas, bet liudijimas, kad visuomet yra kitas kelias. Vienas iš projekto siekiamų tikslų yra griauti nusistovėjusias nuostatas, kad priklausomybė yra valios trūkumas ar apsileidimas. Netiesa ir tai, kad priklausomybės ligos paliečia tik socialiai pažeidžiamus asmenis ar tik tam tikras mūsų visuomenės grupes. Tai liga, kuri priklauso nuo įvairių veiksnių. Tai pat ir nuo vienišumo išgyvenimo, iliuzijos, jog psichoaktyvios medžiagos gali padėti nuo viso to pabėgti. Priklausomybė nėra mirties nuosprendis. Kelias atgal į gyvenimą, tikrai yra, tačiau jis nėra lengvas.

Parengtus podkastus galite peržiūrėti čia:

https://www.youtube.com/watch?v=YwJ8rdgdeuE

https://www.youtube.com/watch?v=sKMuUpAwHWM&t=516s

https://www.youtube.com/watch?v=5GZFSMi-sro

https://www.youtube.com/watch?v=fpornr5rsJ0

https://www.youtube.com/watch?v=cleNzqDaX1E

https://www.youtube.com/watch?v=0lOsv9KmOrc&t=775s

Projektas „Kūryba kaip gydanti bendrystė“ (A219-839/20)

Kelias Į Gėrį retai randamas proto pagalba: pavargusią sielą greičiau atgaivina menas, o kūrybinis procesas kreipia žmogaus žvilgsnį gėrio link įtaigiau nei bet koks raginimas. VA Caritas priklausomų asmenų bendruomenėje “Aš Esu” vykdomas kūrybinių dirbtuvių projektas suteikia daugiau nei galimybę atsipalaiduoti, pailsėti: tai puiki galimybė grįžti į sociumą, išreikšti save ir patirti vienybės su kitais jausmą.  Bendruomenės narių dirbiniai – suvenyrai yra puiki atminimo dovana geradariams, kurie aukoja bendruomenei savo laiką ir lėšas. Projektu siekiama dviejų tikslų: patirti gydantį meno poveikį ir suteikti galimybę bendruomenės nariams savo rankomis prisidėti prie bendruomenės gerovės

Finansuojama iš Vilniaus m. savivaldybės.

Įgyvendinti projektai:

 • 2015 – 2018 m. buvome remiami Vokietijos katalikų solidarumo judėjimo RENOVABIS projekte „Priklausomų asmenų integracija Vilniaus mieste“
 • 2017 – 2018 m. vykdėme projektą „Klausykis, išgirsk, liudyk“ (rėmėjas – LKRŠ – Lietuvos katalikų religinė šalpa)
 • 2015 m. birželio – 2016 m. kovo mėn. remiami Lietuvos katalikų religinės šalpos fondo vykdėme projektą „Priklausomų asmenų, jų artimųjų ir bendruomenės darbuotojų/savanorių dvasingumo ir krikščioniškos bendrystės skatinimas“
 • Nuo 2014 m. lapkričio 11 d. kartu su Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu (NTAKD) vykdome projektą ,,Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinė ir socialinė reabilitacija” Nr. VP1-1.3-SADM-03-V-01-001
 • 2013-2015 m. vykdėme projektą „Priklausomų asmenų reintegracija Vilniaus mieste“ (rėmėjas RENOVABIS – Vokiečių katalikų solidarumo fondas rytų valstybėms)
 • 2014-2015 m. vykdėme projektą „Priklausomų asmenų bendruomenės Aš Esu veiklos plėtra parapijose ir vykdomų veiklų stiprinimas“ (rėmėjas  – LKRŠ – Lietuvos katalikų religinė šalpa)
 • 2014 liepos 18 – gruodžio 31 d. vykdėme prevencinį projektą „Sveikas, Gyvenime (2 dalis)“  (rėmėjas – Vilniaus Miesto Savivaldybė)
 • 2011-2013 m. Vilniaus arkivyskupijos Caritas priklausomų asmenų reintegracinės/inovacinės bendruomenės „Aš Esu“ kūrimas Vilniaus mieste (rėmėjas RENOVABIS – Vokiečių katalikų solidarumo fondas rytų valstybėms)
 • 2012-2013 m. Bendruomenės „Aš Esu“ narių sveikos gyvensenos stiprinimas bei visuomenės jautrinimas priklausomybės temomis (rėmėjas  – LKRŠ – Lietuvos katalikų religinė šalpa)
 • 2011 m.  Socialinio ir dvasinio aktyvumo skatinimas priklausomų asmenų aplinkoje (rėmėjas  – LKRŠ – Lietuvos katalikų religinė šalpa)
 • 2011 m. Socialinio aktyvumo skatinimas priklausomų asmenų aplinkoje (rėmėjas – Vilniaus Miesto Savivaldybė)
 • 2009-2011m. Sveikas, gyvenime (rėmėjas – aukotojų lėšos ir VšĮ „Kiškių garbė“. Projektas vykdytas kartu su www.bernardinai.lt ir www.bernardinai.tv)