Priklausomybes turinčių asmenų bendruomenė „Aš esu“, vadovaujama kunigo Kęstučio Dvarecko, teikia pagalbą priklausomiems žmonėms ir jų artimiesiems, užsiima prevencine ir švietėjiška veikla.

„Aš esu“ bendruomenė šiemet švenčia 10 metų veiklos sukaktį ir gali pasidžiaugti pasiekimais:

 • per 10 metų daugiau nei 300 priklausomų asmenų dalyvavo 6-12 mėn. reabilitacijos-integracijos programoje, apie pusę iš jų gyvena pilnavertį gyvenimą, yra grįžę į šeimas ir sėkmingai dirba;

Priklausomo žmogaus šeima yra kaip laikrodžio mechanizmas, sugedus vienai detalei išsiderina visas mechanizmas. Tai visos šeimos liga, priklausomo žmogaus artimieji taip pat yra pažeisti;

 • 2018 metais psichologinę paramą gavo 440 priklausomų asmenų artimųjų:
  • 1645 individualios konsultacijos,
  • 52 grupines konsultacijos,
  • 11 atvirų paskaitų, bei
  • 540 informacinių konsultacijų telefonu į beviltiškumą ir bejėgystę patekusiems žmonėms;
 • vykdoma prevencinė ir švietėjiška veikla mokyklose, bendruomenėse ir parapijose. Susitikimuose dalyvavo virš 1500 žmonių.

Skirdami 2% savo mokesčių Jūs prisidėtumėte prie žmonių, kurie atgavę tikėjimą grįžta į visuomenę sveikimo.

Pusė bendruomenės biudžeto padengiama ES projektų lėšomis, kitą pusę sudaro geros valios žmonių ir organizacijų aukos. Kviečiame prisijungti ir Jus. Kaip skirti paramą rasite mūsų puslapio skiltyje „paremkite”.