Mieli tikintieji ir visi geros valios žmonės,

Dievo Gailestingumo sekmadienį Bažnyčia kviečia paliesti Išganytojo žaizdas, kad kartu su apaštalu Tomu pažintume Prisikėlusįjį: „Mano Viešpats ir mano Dievas!“ (plg. Jn 20, 28). Šiandien Išganytojo žaizdas galime paliesti kenčiančiuose mūsų broliuose ir seseryse.

Šiais metais minime mūsų arkivyskupijoje veikiančios priklausomų asmenų bendruomenės „Aš Esu“ įsikūrimo dešimtmetį. Dėkodami Dievui už bendruomenės „Aš Esu“ veiklos vaisius, liudijame: nėra tokios žaizdos, kurios Dievo malonė negalėtų perkeisti į prisikėlimo ženklą.

Todėl drąsinu kiekvieną, išgyvenantį priklausomybės kančią, melstis ir kreiptis pagalbos į šalia esančius. Ieškokite pagalbos ir, ją priėmę, išeikite iš saviizoliacijos ir vienatvės į gydančią bendrystę su Dievu ir žmonėmis.

Brangūs priklausomų asmenų šeimų nariai ir artimieji, Jūs tapote savo sergančių artimųjų kančios dalininkais. Tačiau meilė negali vesti į užsisklendimą. Pažvelkite į mūsų Išganytoją: Jis nesigėdija savo žaizdų, bet leidžia prie jų prisiliesti, žinodamas, kad žaizdos, įgytos dėl meilės, galų gale tampa gydančios Dievo malonės šaltiniu. Ir Jūsų žaizdos gali būti perkeistos. Pasitikėdami išganinga Dievo pagalba, ieškokite atramos savipagalbos grupėse, pas specialistus ir nuoširdžiai melsdamiesi.

Visuomenė gyja, kai stiprieji prisiima naštą kartu su silpnaisiais, sveikieji – su sergančiais. Todėl ypač dėkoju tiems, kurie darbuojasi, siekdami padėti priklausomybės ligų paliestiems asmenims ir jų artimiesiems. Jūsų darbas keičia Lietuvos veidą.

Kviečiu visus geros valios žmones kartu su dešimtmetį mininčia bendruomene „Aš Esu“ jungtis į padėkos maldos aštuondienį nuo Dievo Gailestingumo sekmadienio (balandžio 28 d.) iki Motinos dienos (gegužės 5 d.). Šią dieną „Aš Esu“ bendruomenė, minėdama savo dešimtmetį, ypač atkreips dėmesį į mamas koncerte „Laiškas mamai“.

Su šventuoju apaštalu Tomu įtikėję Gyvenimo pergale, nuoširdžiai melskime išgijimo malonės kiekvienam priklausomam asmeniui ir jo artimiesiems.

Siūloma malda:

Dėkojame tau, ištikimasis Dieve, už didžius tavo meilės darbus mūsų širdyse ir gyvenime. Šloviname tave už žmones, kurių rankomis teiki mums pagalbą. 
Drąsink mus visus, Gailestingoji Meile, atsiverti tau, kad mūsų darbais ir pasirinkimais galėtum artintis prie sužvarbusių širdžių.
Tau šiandien atnešame priklausomų asmenų ir jų artimųjų skausmą, bejėgystę ir neviltį – leisk jiems, Viešpatie, patirti tavo artumą, pakreipk į gijimo kelią.
Tikime beribiu tavo Gailestingumu ir meldžiame – leisk visiems, nuo priklausomybių mirusiems, švęsti Gyvenimą tavo Karalystėje.

Šia intencija kasdien sukalbėkime Dievo Gailestingumo vainikėlį.

+ Gintaras Grušas
Vilniaus arkivyskupas metropolitas