Nuoširdžiai džiaugiamės 2019 m. gegužės 2 d. įvykusia moksline-praktine konferencija „Priklausomybių anatomija: pagalbos priklausomiems asmenims galimybės ir perspektyvos“ ir nepaliaujame dėkoti Jums, kad susitikome. Šia konferencija siekėme drąsiau atkreipti valstybės ir visuomenės dėmesį į priklausomybių ligomis sergančius asmenis, jų ligų anatomiją ir priklausomybių augimo mastus mūsų šalyje ir pasauliniame kontekste, pagalbos priklausomiems asmenims galimybes ir perspektyvas Lietuvoje.

Savo laiką skyrė, įdomius pranešimus skaitė ir savo nuomonėmis dalijosi aukščiausio lygio ekspertai: dr. Robertas Badaras, prof. dr. Laima Bulotaitė, gyd. Vilma Andrejauskienė, dr. Giedrius Markevičius ir Simona Bieliūnė. Strategines įžvalgas, kaip padėti Lietuvai stotis ant kojų šeimos priklausomybės platformoje atskleidė LR socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis. „Kol kas, deja, Lietuvoje pagalba priklausomiems asmenims, nėra sistemiška bei nuosekli. Tam reikalingas didesnis institucijų sutelktumas, specialistų pasirengimas bei  nuoseklus finansavimas. Vyriausybė daro pakeitimus finansavimo sistemoje, tačiau sistemingo ir kompetentingo darbo užtikrinimui reikalingas ir stipresnis savivaldybių bei NVO vaidmuo“, – konferencijoje sakė ministras L. Kukuraitis. LR sveikatos ministerijos atstovas Ignas Rubikas pristatė priklausomybių prevencijos ir gydymo plėtros modelį Lietuvoje. Konferenciją moderavo žurnalistai Gabija Vitkevičiūtė ir Aurimas Perednis.

Diskusantai akcentavo, kad vieno paprasto recepto, dirbant su priklausomybėmis, deja, nėra. Skaičiai auga, problemos gilėja. Siekiant ištrūkti iš šio ydingo rato, pirma, reikalingas didesnis sisteminis valstybės dėmesys šiems klausimams ir ženklesnės finansinės intervencijos į visuomenės švietimą, priklausomų asmenų gydymą, o ypač – veiksmingas sveikimo praktikas NVO srityje, t.y. realibilitacinėse ir integracinėse bendruomenėse. Antra, glaudus bendradarbiavimas tarp visų suinteresuotųjų pusių ne vykdant „popierinius planus“, o kuriant realų sisteminį pokytį yra būtinas priklausomų asmenų skaičiaus augimo stabdymui ir gerėjantiems sveikimo rodikliams šalies mastu.

Ši konferencija organizuota VA Caritas priklausomų asmenų bendruomenės „AŠ ESU“ 10-čio veiklos proga. Renginį organizavome kartu su pagalbos namų moterims, norinčioms pasveikti nuo alkoholizmo, „Ramunėlė Rehab“ ir gausia rėmėjų komanda, kuriai nuoširdžiai tariame „AČIŪ” už bendrystę ir pagalbą! Taip pat iš visos širdies dėkojame visiems 122 dalyviams – valstybės tarnautojams, gydymo, reabilitacijos ir reintegracijos įstaigų ir bendruomenių atstovams, taip pat 21 savanoriui, 7 pranešėjams, 2 moderatoriams. Renginio organizatoriai ir savanoriai vien renginio metu nuėjo xxx žingsnių, išsidalinome virš 500 „Studio Ro“ atspausdintų leidinių –  programų, dalyvių kortelių, pažymėjimų ir padėkų, visi drauge išgėrėme xxx l skaniausios „Huracan Coffee“ kavos, 252 buteliukus tyro „Akvilės“ mineralinio vandens, pasivaišinome xxx kg skalsių „Vilniaus duonos“ sausainių ir pyragų, pasakėme mažiausiai po 150 kartų „labas“, „viso“ ar „iki kitų susitikimų“, mažiausiai 500 kartų ištarėme „ačiū“ vieni kitiems. Argi ne stebuklas visa tai? Fotografės Olgos Posaškovos jautria akimi užfiksuotas konferencijos akimirkas rasite „AŠ ESU“ svetainės fotogalerijoje .

Renginys prisidėjo ir, vilties kupini tikime, kad toliau prisidės geriau bendradarbiaujant tarpusavyje, mokantis, dalinantis geriausiomis idėjomis ir praktikomis dirbant su priklausomybių ligomis sergančiais asmenimis, šviečiant visuomenę priklausomybių gydymo klausimais ir sveikimo galimybėmis, prisidedant prie realaus pokyčio šioje srityje.

„AŠ ESU“ veiklas, skirtas padėti priklausomų asmenų ir jų artimųjų sveikimo programoms galite paremti pervesdami auką į „AŠ ESU” bendruomenės sąskaitą Nr. LT13 7044 0600 0764 9090.