Savanoriai ženkliai, nors dažnai visai nepastebimai, prisideda prie visuomenės funkcionavimo. Kiekvienoje net ir nedidelėje bendruomenėje, savanoriams tenka nemažas krūvis – jie dirba kaip fronto linijoje: dalina maistą benamiams, lanko senjorus, rūpinasi neturtingųjų poreikiais, nejaukius gyvenamuosius rajonus ir apleistus parkus padaro švariais ir saugias, rūpinasi gyvūnais … ir šis sąrašas galėtų būti tęsiamas dar ilgai. Jeigu tai perkėlus į valstybės lygmenį, galima teigti, kad savanoriai prisideda prie  stabilios politinės aplinkos kūrimo: maisto ir vandens išteklių paskirstymo, gamtos išteklių saugojimo; skatina pilietinį dalyvumą ir puoselėja aktyvaus pilietiškumo idealus. Apskaičiuota, kad visame pasaulyje kasmet savanoriauja maždaug 140 mln. žmonių (Rodell ir kt., 2018).

Savanoriai yra labai svarbūs visuomenės turimi ištekliai ir savanoriavimas yra puiki galimybė realiai pasiekti pokyčių ir susitvarkyti su visuomeniniais  iššūkiais. Savanoriavimo svarba tiki ir Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius, kuris randa laiko prisidėti prie kasdienių darbų bendruomenėje „Aš Esu“.  Ačiū Jam ir visiems, kurie neabejingi mūsų kasdieniam darbui.