Pirmasis susitikimas įvyks rugsėjo 16 d., trečiadienį, 18 val. bendruomenės Aš Esu namuose. Dar liko keletas vietų, tad kviečiame suskubti registruotis telefonu 860048669.

Grupės darbas apims aštuonių užsiėmimų ciklą, kuriais bus siekiama:

– suteikti priklausomų asmenų artimiesiems žinių apie netiesioginę priklausomybę ir jos raišką santykiuose,

– supažindinti užsiėmimų dalyvius su kliūtimis efektyviai komunikacijai bei būdais šiai komunikacijai pagerinti,

– atskleisti ribų svarbą priklausomybės ligos (ar kitų nedarnios šeimos aspektų) paliestos šeimos sveikimo procese ir supažindinti su sveikų ribų nustatymo galimybėmis,

– suteikti individualų palydėjimą bei supažindinti su psichologinės paramos bei kitos pagalbos galimybėmis.

Psichoedukacinės grupės dalyviai kiekvieno užsiėmimo metu bus supažindinami su minėtų temų svarbiausiais teoriniais aspektais, atliks praktines užduotis bei gaus dalomąją medžiagą.

Pageidaujama vienkartinė (už visą užsiėmimų ciklą) auka bendruomenei 80 eur.

Grupę ves klinikinė psichologė, dr. Justina Kymantienė.