Atvira psichologinės paramos priklausomų asmenų artimiesiems grupė kviečia prisijungti: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmIwYjE2MTktOGI2ZC00OWIxLWEzOTMtYTA1YjNjMTIwN2Nj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221c3f4401-f22f-40dc-beaf-66816dcebcd1%22%2c%22Oid%22%3a%22b82f2de6-af7f-4dbf-95ef-4821339ddb4b%22%7d (nuorodą nukopijuokite ir įklijuokite į savo naršyklę).

Grupė vyksta kiekvieną pirmadienį 18 val. Ši grupė leidžia geriau pažinti priklausomybės ligas ir netiesioginės priklausomybės ypatumus, atveria galimybes asmeniniams pokyčiams bei teikia paramą. Grupę veda psichologė Vida Babraitienė. Dalyvavimas grupėje nereikalauja išankstinės registracijos, yra konfidencialus ir nemokamas.