2021 m. lapkričio 7 d. Sėlių g. 17, Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje, kviečiame bendrai maldai už mirusius.

Pradžia 17:00 val.

Šv. Mišias aukos Jo eminensija kardinolas Audrys Juozas Bačkis ir Bendruomenės „Aš Esu” vadovas kun. lic. Kęstutis Dvareckas