Ačiū Jesės atžalos bendruomenei,

ačiū svetingajai Vilniaus Žvėryno parapijai ir klebonui Vyautui Rapaliui,

ačiū Aš Esu bendruomenės savanoriams,

ačiū visiems drauge besimeldusiems,

AČIŪ DIEVUI UŽ ŽMONES.