mokymai

Mokymai

Mes patys nuolat stengiamės mokintis ir geranoriškai dalinamės įgytomis žiniomis su visais to norinčiais.

Esame parengę socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programą (24 val.), kurią galime organizuoti ir pravesti tiek pas mus bendruomenėje, tiek kitose Lietuvos vietovėse.

Taip pat galite mūsų lektorius kviesti į Jūsų organizuojamas konferencijas ir mokymus.

Socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programa

„EFEKTYVUS PRIKLAUSOMOS ŠEIMOS ATVEJO VALDYMAS: TEORINIAI PAGRINDAI IR PRAKTINIS TAIKYMAS“

Programos kodas SD20180127
Programa patvirtinta 2018 08 10

Džiaugiamės galėdami pasidalinti per ilgus metus sukaupta darbo su priklausomais asmenimis ir jų artimaisiais patirtimi. Nuo pat VA Caritas Priklausomų asmenų bendruomenės „Aš esu“ įkūrimo dienos dirbame kaip vieninga veržli komanda: mes – klinikiniai psichologai, socialiniai darbuotojai, sielovados specialistai bei gydytojai psichiatrai. Visi drauge stengiamės perprasti sudėtingą priklausomybės reiškinį: nuolat gilindamiesi į naujausias priklausomybės ligų srityje autoritetingų institucijų rekomendacijas, remdamiesi mokslu grįstais įrodymais ieškome veiksmingiausių sprendimų praktikai. Vis dažniau į mus konsultacijų kreipiasi įvairūs specialistai, kuriems patiems darbe tenka susidurti su šeimomis, darbe tenka susidurti su priklausomybės ligų paliestomis šeimomis. Šie susitikimai paskatino ir įkvėpė mūsų žinias ir patirtį susisteminti – taip parengėme socialiniams darbuotojams ir jų padėjėjams skirtą mokymo programą „EFEKTYVUS PRIKLAUSOMOS ŠEIMOS ATVEJO VALDYMAS: TEORINIAI PAGRINDAI IR PRAKTINIS TAIKYMAS“. Šia programa mokymų dalyvius siekiame supažindinti su šiuolaikine priklausomybės ligų samprata, pagrindiniais pagalbos principais, ir įgalinti efektyviai valdyti priklausomos šeimos atvejį. Kitaip tariant, programa siekiame suteikti žinių ir įgūdžių, leisiančių socialiniams darbuotojams ir jų padėjėjams nepasimesti, kai darbe susidurs su priklausomais asmenimis ir jų artimaisiais.

Programa trunka tris dienas.

Pirmąsias dvi dienas mūsų komanda skiria teorijai bei praktikai – pasitelkę šiuolaikinius mokymo metodus įtraukiame dalyvius į intensyvų mokymosi procesą, pagrindinį dėmesį skirdami gebėjimui operuoti suteiktomis žiniomis bei efektyviam darbui reikalingų įgūdžių formavimui. Tuomet darome pertrauką iki susitikimo trečiajai mokymų dienai. Esame parengę užduotis, kurios mokymų dalyviams leis visas įgytas žinias bei įgūdžius išbandyti tikrame darbe. Per šį savarankiško darbo laiką mokymų dalyviams užtikriname individualių konsultacijų galimybę nuotoliniu būdu.

Trečiosios mokymų dienos metu dalyviai vieni kitiems bei mums pristato savo savarankiško darbo rezultatus, kuriuos analizuojame, teikiame profesionalų grįžtamąjį ryšį. Mokymų programą baigę dalyviai gauna kvalifikacijos kėlimo (24 val.) pažymėjimus.

Lektoriai:

Kun. Kęstutis Dvareckas – priklausomų asmenų bendruomenės „Aš esu“ vadovas, vienas iš kompanijos „Už saugią Lietuvą“ ambasadorių, trijų knygų, skirtų priklausomybėms, bendraautorius.

Dr. Justina Kaliatkaitė – Kymantienė, klinikinė psichologė, padeda sergantiems priklausomybės ligomis ir jų artimiesiems jau daugiau kaip 10 metų, bendruomenėje „Aš Esu“ dirba nuo 2014 m.
Vilma Andrejauskienė – gydytoja psichiatrė, ilgametė Vilniaus priklausomybių ligų centro darbuotoja. Bendruomenės „Aš Esu“ darbuotoja.
Rasa Petrauskienė – socialinė darbuotoja, turinti daugelio metų darbo su priklausomybėmis patirtį. „Aš Esu“ bendruomenės darbuotoja.
Saulė Liutkutė – psichoterapeutė, psichologė, artimųjų programos „Aš Esu“ bendruomenėje vadovė.
Simon Johannes Schwarz – socialinis darbuotojas. Dirba „Aš Esu“ bendruomenėje.