mokymai

Mokymai

Socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programa

EFEKTYVUS PRIKLAUSOMOS ŠEIMOS ATVEJO VALDYMAS: TEORINIAI PAGRINDAI IR PRAKTINIS TAIKYMAS

Programos kodas SD20180127

APIE MUS. Jau daugiau nei dešimt metų, nuo pat VA Caritas Priklausomų asmenų bendruomenės „Aš Esu“ įkūrimo dienos, dirbame kaip vieninga veržli komanda: mes – klinikiniai psichologai, socialiniai darbuotojai, sielovados specialistai bei gydytojai psichiatrai. Visi drauge stengiamės perprasti sudėtingą priklausomybės reiškinį: nuolat gilindamiesi į naujausias priklausomybės ligų srityje autoritetingų institucijų rekomendacijas ir remdamiesi mokslu grįstais įrodymais, ieškome veiksmingiausių sprendimų praktikai. Darbas su priklausomybe kartais prilygsta kovai už gyvybę – mus vienija rūpestis ir pagarba priklausomybės ligos paliestam žmogui ir šalia jo kenčiantiems artimiesiems.

APIE PROGRAMĄ. Dirbdami praktikoje ne kartą patyrėme ir pamatėme, koks kompleksiškas reiškinys yra priklausomybė. Mūsų manymu, siekiant efektyviai valdyti priklausomos šeimos atvejį, svarbu išmanyti šiuolaikinę priklausomybės ligų sampratą, tipologiją, būti susipažinus su priklausomų asmenų artimiesiems pasireiškiančia netiesiogine priklausomybe bei kitomis rizikomis, žinoti efektyvios pagalbos priklausomiems asmenims ir jų artimiesiems principus, ir mokėti jais vadovautis praktikoje: įvertinant šeimos situaciją, nukreipiant reikalingos pagalbos, organizuojant tarpinstitucinio bendradarbiavimo tinklą. Darbas su priklausomybių paliesta šeima – rimtas išbandymas specialistui, tad ypač svarbu nepamiršti savęs, laiku atpažinti ir įsivardinti profesines rizikas, turėti “įrankių” joms įveikti. Visa tai pasistengėme sutalpinti į trijų dienų programą EFEKTYVUS PRIKLAUSOMOS ŠEIMOS ATVEJO VALDYMAS: TEORINIAI PAGRINDAI IR PRAKTINIS TAIKYMAS”.  Sėkmingai bendradarbiaujame su Nacionaliniu skurdo mažinimo organizacijų tinklu, Socialinės paramos centrais, Visuomenės sveikatos biurais. Per metus mūsų mokymų programoje jau dalyvavo beveik du šimtai socialinių darbuotojų ir kitų specialistų. Sulaukėme gausių teigiamų atsiliepimų, kurie mus įkvepia ieškoti naujų partnerysčių.

LEKTORIAI.

kun. lic. Kęstutis Dvareckas – VA Caritas priklausomų asmenų bendruomenės „Aš Esu“ įkūrėjas ir vadovas, knygų autorius ir sudarytojas, žurnalo „Kelionė“ redaktoriaus pavaduotojas, visuomenininkas, vienas iš kompanijos „Už saugią Lietuvą“ ambasadorių.

Justina Kymantienė, klinikinė psichologė, lektorė, socialinių mokslų daktarė, Reabilitacijos programos bendruomenėje „Aš Esu“ vadovė, dirbo Vilniaus priklausomybės ligų centro „Minesotos“ programoje.

Rasa Petrauskienė – vyr. socialinė darbuotoja, lektorė, vadovauja Reintegracijos programai „Aš Esu“ bendruomenėje“, dirbo Vilniaus priklausomybės ligų centro Ambulatorinėje Minesotos ir Reabilitacijos programose

Vilma Andrejauskienė – gydytoja psichiatrė, vadovauja Respublikinio priklausomybės ligų centro Vilniaus filialo Dienos stacionaro psichiatrijos skyriui, dirba „Aš Esu“ bendruomenėje.

Saulė Liutkutė – klinikinė psichologė, psichoterapeutė, „Aš Esu“ bendruomenėje vadovavo Artimųjų programai.

Simon Johannes Schwarz – socialinis darbuotojas, vadovauja Nuteistųjų konsultavimo centrui, savanoriavo ir dirbo „Aš Esu“ bendruomenėje.

KĄ JŪS GAUNATE?

 • Net 24 val. gilinimosi į sudėtingą priklausomybės reiškinį. Tai trijų dienų mokymai, kuriuose net 60 proc. laiko skiriama praktikai: tai patyriminės užduotys, darbas grupelėse, diskusijos, galimybė išanalizuoti atvejį iš Jūsų darbo praktikos ir kita.
 • Pranešimus skaito ir savo praktinėmis įžvalgomis dalinasi ilgametę darbo patirtį priklausomybės ligų srityje turinti profesionalų komanda.
 • Prisipažįstame, kad informacijos, kuria norime dalintis, išties daug, tad kruopščiai parengėme išsamią mokymų medžiagą.
 • Galimybę išanalizuoti priklausomos šeimos atvejį iš savo darbo praktikos: grįžtamąjį ryšį teiks visa dalyvių grupė bei jos darbą moderuojantys lektoriai.
 • Dalyviams įteikiami kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai (programą patvirtino Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, programos kodas SD20180127).
 • Išlaikydami aukštus standartus kokybei, programą adaptavome nuotoliniam mokymui (dėl šalyje paskelbto karantino Socialinių paslaugų priežiūros departamentas leidžia mokymų programas organizuoti nuotoliniu būdu).

VIETA, LAIKAS.

 • Mokymų vietą ir laiką deriname pagal dalyvių pageidavimus bei bendrą susitarimą.
 • Mokymų programą įgyvendindami nuotoliniu būdu, kviečiame prisijungti didesnę dalyvių grupę (iki 25 asm.). Dalyviams reikalingi minimalūs darbo Microsoft Teams įgūdžiai, arba galime dirbti Jums patogioje platformoje.
 • Esame lankstūs – galime programą įgyvendinti etapais, skaidydami į modulius pagal Jūsų pageidavimus.
 • Į visus su mokymų organizavimu susijusius klausimus mielai atlieps „Aš Esu” bendruomenės projektų vadovė Virginija,  virginija.petraviciene@asesubendruomene.lt.

Socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programa

PRIKLAUSOMOS ŠEIMOS ATVEJO VALDYMAS: TĘSTINIS DARBAS SU PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ PALIESTAIS KLIENTAIS

Programos kodas  SD20210249

9 akad. val. mokymai

Programos tikslas – supažindinti su tęstinio darbo su priklausomais asmenimis principais, atskleisti reintegracijos proceso ypatumus, ir įgalinti socialinius darbuotojus teikti efektyvią pagalbą.

Baigęs mokymų programą, dalyvis:

 • žinos tęstinio darbo su priklausomais asmenimis ir reintegracijos principus; tęstinę pagalbą priklausomiems asmenims ir jų artimiesiems teikiančius socialinius veikėjus, pagrindines socialinio darbuotojo darbe kylančias profesinio perdegimo  rizikas; gebės tikslingai nukreipti sveikstančius priklausomus asmenis ir jų šeimos narius reikalingos pagalbos, kurti tarpinstitucinio bendradarbiavimo tinklą, atpažinti ir įveikti socialiniams darbuotojams ir jų padėjėjams darbe su priklausomomis šeimomis kylančias profesinio perdegimo rizikas.

Lektoriai: kun. lic. Kęstutis Dvareckas, dr. Justina Kymantienė, soc. darbuotoja Rasa Petrauskienė, projektų vadovė Virginija Petravičienė.

Socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programa

NAUJI IŠŠŪKIAI SOCIALINIAMS DARBUOTOJAMS – SKAITMENINĖ PANDEMIJA: PROBLEMINIS INTERNETO NAUDOJIMAS, PREVENCIJOS IR PAGALBOS GALIMYBĖS

Programos kodas  SD20220252

Programos tikslas – supažindinti su probleminio interneto naudojimo samprata ir įgalinti teikti pagalbą bei vykdyti prevenciją

Baigęs mokymų programą, dalyvis:

 • įgis reikalingų žinių bei įgūdžių, leisiančių ieškoti sprendimų susidūrus su kliento PIN (priklausomybe nuo interneto), žinos PIN sampratą, PIN apimančias skirtingas veiklos internete sritis, bus susipažinęs su PIN vertinimo kriterijais ir vertinimui skirtais instrumentais, mokės juos taikyti, žinos pagrindinius pagalbos principus, galės nukreipti klientą pagalbos pas kitų sričių specialistus, išmanys PIN prevencijos principus ir gebės parinkti bei taikyti geriausiai tikslinei amžiaus bei rizikos grupei tinkančias prevencines priemones

Lektoriai: Prof. dr. Laima Bulotaitė, dr. Justina Kymantienė