Norintiems savanoriauti

Mūsų bendruomenėje šiuo metu dirba 16 darbuotojų – sielovadininkai, psichiatrai, psichologai, socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai. Bendruomenei nuolat padeda apie 10 savanorių.

Suburta komanda leidžia teikti kompleksinę pagalbą priklausomiems asmenims ir jų artimiesiems. Tikime, kad privalome stiprinti bendruomenės darbuotojų ir savanorių bendrystę, sudaryti jų profesinio, asmeninio, krikščioniško tapatumo augimo galimybę:

  • komandinis darbas yra viena svarbiausių mūsų bendruomenės vertybių; nuolat stipriname bendruomenės darbuotojų ir savanorių bendradarbiavimą;
  • sudarome galimybes bendruomenės darbuotojų ir savanorių tobulinimuisi bei profesiniam kompetencijų kėlimui;
  • puoselėjame bendruomenės darbuotojų ir savanorių krikščionišką tapatumą.