artimuju grupes

Pagalba priklausomų žmonių artimiesiems

Pagalba priklausomų žmonių artimiesiems:

 • Atvira psichologinės paramos priklausomų asmenų artimiesiems grupė
 • Uždara psichoedukacinė psichologinės paramos priklausomų asmenų artimiesiems grupė
 • Individualios specialistų konsultacijos

  Dienos programa

  Ši programa skirta priklausomiems žmonėms, kurie nori gauti „Aš Esu“ bendruomenės specialistų (psichologo, socialinio darbuotojo, sielovadininko) pagalbą. Į ją kviečiami:

  • žmonės, kurie nėra tikri, ar jie priklausomi nuo alkoholio, narkotinių medžiagų arba lošimų;
  • priklausomi žmonės, kurie dar nėra pasiryžę ilgalaikei reabilitacijai bendruomenėje;
   mūsų bendruomenės absolventai;
  • sveikstantys priklausomi žmonės, ieškantys papildomos pagalbos ir palaikymo.
  • Atvira psichologinės paramos priklausomų asmenų artimiesiems grupė kviečia prisijungti kiekvieną pirmadienį 18 val. Ši grupė leidžia geriau pažinti priklausomybės ligas ir netiesioginės priklausomybės ypatumus, atveria galimybes asmeniniams pokyčiams bei teikia paramą. Grupę veda psichologė Vida Babraitienė. Dalyvavimas grupėje nereikalauja išankstinės registracijos, yra konfidencialus ir nemokamas. Karantino laikotarpiu grupė vyksta nuotoliniu būdu. Prisijungimas (nuorodą nukopijuokite ir įklijuokite į savo naršyklę): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmIwYjE2MTktOGI2ZC00OWIxLWEzOTMtYTA1YjNjMTIwN2Nj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221c3f4401-f22f-40dc-beaf-66816dcebcd1%22%2c%22Oid%22%3a%22b82f2de6-af7f-4dbf-95ef-4821339ddb4b%22%7d
  • Uždara psichoedukacinė psichologinės paramos priklausomų asmenų artimiesiems grupė.
   Grupės darbas apims aštuonių užsiėmimų ciklą, kuriais bus siekiama:
   ~ suteikti priklausomų asmenų artimiesiems žinių apie netiesioginę priklausomybę ir jos raišką santykiuose,
   ~ supažindinti užsiėmimų dalyvius su kliūtimis efektyviai komunikacijai bei būdais šiai komunikacijai pagerinti,
   ~ atskleisti ribų svarbą priklausomybės ligos (ar kitų nedarnios šeimos aspektų) paliestos šeimos sveikimo procese ir supažindinti su sveikų ribų nustatymo galimybėmis,
   ~ suteikti individualų palydėjimą bei supažindinti su psichologinės paramos bei kitos pagalbos galimybėmis.
   Psichoedukacinės grupės dalyviai kiekvieno užsiėmimo metu bus supažindinami su minėtų temų svarbiausiais teoriniais aspektais, atliks praktines užduotis bei gaus dalomąją medžiagą.
   Pageidaujama vienkartinė (už visą užsiėmimų ciklą) auka bendruomenei 80 eur.
  • Grupę ves klinikinė psichologė, dr. Justina Kymantienė. Registruotis galite skambindami tel. nr. 860048669.