istorija

Projektai

Vykdomi projektai:

Projektas  „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A1-811 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.3.1-ESFA-V-411 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“, vykdo projektą „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija (toliau – Projektas)“.

Šis Projektas įgyvendinamas vykdant 20142020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.3.1-ESFA-V-411 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“.

 Nuoroda NTAKD  http://ntakd.lrv.lt/lt/reabilitacija/projektai-2/vykdomi-projektai

Projektas „Kompleksinės paslaugos šeimai“

Vilniaus miesto savivaldybė kompleksines paslaugas šeimai organizuoja įgyvendindama projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste”, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“.
Kompleksines paslaugas šeimai teikia projekto partneriai – Vilniaus miesto socialinės paramos centras, VšĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimas“, VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras,  VšĮ Paramos vaikams centras, Vilniaus arkivyskupijos Caritas, ir VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai).

Nuoroda  http://www.spcentras.lt/PROJEKTAS-KOMPLEKSINIU-PASLAUGU-SEIMAI-TEIKIMAS-VILNIAUS-MIESTE-677.html?articleid=205

Projektas „Integruota pagalba atskirtį patiriantiems asmenims, jų socialinei ir ekonominei gerovei skatinti“

Įgyvendinti projektai:

 • 2015 – 2018 m. buvome remiami Vokietijos katalikų solidarumo judėjimo RENOVABIS projekte „Priklausomų asmenų integracija Vilniaus mieste“
 • 2017 – 2018 m. vykdėme projektą „Klausykis, išgirsk, liudyk“ (rėmėjas – LKRŠ – Lietuvos katalikų religinė šalpa)
 • 2015 m. birželio – 2016 m. kovo mėn. remiami Lietuvos katalikų religinės šalpos fondo vykdėme projektą „Priklausomų asmenų, jų artimųjų ir bendruomenės darbuotojų/savanorių dvasingumo ir krikščioniškos bendrystės skatinimas“
 • Nuo 2014 m. lapkričio 11 d. kartu su Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu (NTAKD) vykdome projektą ,,Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinė ir socialinė reabilitacija” Nr. VP1-1.3-SADM-03-V-01-001
 • 2013-2015 m. vykdėme projektą „Priklausomų asmenų reintegracija Vilniaus mieste“ (rėmėjas RENOVABIS – Vokiečių katalikų solidarumo fondas rytų valstybėms)
 • 2014-2015 m. vykdėme projektą „Priklausomų asmenų bendruomenės Aš Esu veiklos plėtra parapijose ir vykdomų veiklų stiprinimas“ (rėmėjas  – LKRŠ – Lietuvos katalikų religinė šalpa)
 • 2014 liepos 18 – gruodžio 31 d. vykdėme prevencinį projektą „Sveikas, Gyvenime (2 dalis)“  (rėmėjas – Vilniaus Miesto Savivaldybė)
 • 2011-2013 m. Vilniaus arkivyskupijos Caritas priklausomų asmenų reintegracinės/inovacinės bendruomenės „Aš Esu“ kūrimas Vilniaus mieste (rėmėjas RENOVABIS – Vokiečių katalikų solidarumo fondas rytų valstybėms)
 • 2012-2013 m. Bendruomenės „Aš Esu“ narių sveikos gyvensenos stiprinimas bei visuomenės jautrinimas priklausomybės temomis (rėmėjas  – LKRŠ – Lietuvos katalikų religinė šalpa)
 • 2011 m.  Socialinio ir dvasinio aktyvumo skatinimas priklausomų asmenų aplinkoje (rėmėjas  – LKRŠ – Lietuvos katalikų religinė šalpa)
 • 2011 m. Socialinio aktyvumo skatinimas priklausomų asmenų aplinkoje (rėmėjas – Vilniaus Miesto Savivaldybė)
 • 2009-2011m. Sveikas, gyvenime (rėmėjas – aukotojų lėšos ir VšĮ „Kiškių garbė“. Projektas vykdytas kartu su www.bernardinai.lt ir www.bernardinai.tv)