istorija

Projektai

Vykdomi projektai:

Projektas  „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“

Projektas įgyvendinamas vykdant 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.3.1-ESFA-V-411 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“.
Projekto pradžia – 2015 m. gruodžio 1 d.
Projekto pabaiga – 2022 m. vasario 28 d.
Bendra Projekto biudžeto suma – 11 188 601,00 Eur.
Projekto Nr. 08.3.1.- ESFA-V-411-01-0001
Projektas įgyvendinamas su 12 partnerių.
Projekto tikslas – padėti asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų
vartojimo, integruotis į darbo rinką, siekiant išvengti jų socialinės atskirties.
Projekto pagrindinė veikla – priemonių ir paslaugų, skatinančių asmenų, priklausomų nuo
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, įsitraukimą į darbo rinką, įgyvendinimas.

Projektą įgyvendinantys partneriai – psichologinės socialinės reabilitacijos
(trumpalaikės socialinės globos) įstaigos
1. LPF „Nugalėtojų akademija” Tel. 8 618 41436 http://www.nugaletojuakademija.lt/
2. LPF „Prieglobstis” Tel. 8 682 16109 http://prieglobstis.org/
3. Viešoji įstaiga „Vilties švyturys” Tel. 8 650 14861 http://www.viltiessvyturys.lt/
4. Pilnų namų bendruomenė Tel. 8 698 87006 http://www.pnb.lt/
5. Viešoji įstaiga „Sugrįžimas” Tel. 8 698 10497 http://sugrizimas.lt/
6. Viešoji įstaiga „Pusiaukelis” Tel. 8 699 15577 http://www.pusiaukelis.lt/
7. Viešoji įstaiga „Gabrielius” Tel. 8 674 74220 http://gabrielius.lt/
8. VA Caritas bendruomenė „Aš Esu” Tel. 8 645 04650 http://www.asesubendruomene.lt/
9. Viešoji įstaiga „TC – Laisva valia“ Tel. 8 677 78590 www.laisvavalia.info
10. Viešoji įstaiga „Alfa centras“ Tel. 8 699 90399, 8 699 95576 https://www.alfacentras.lt/
11. Viešoji įstaiga „Taikos kelias“ Tel. 8 675 30949 http://www.taikoskelias.org/
12. Viešoji įstaiga „Eterna Vita” Tel. 8 616 05905 http://www.eternavita.lt/

 Nuoroda NTAKD  http://ntakd.lrv.lt/lt/reabilitacija/projektai-2/vykdomi-projektai

Projektas „Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo mažinimas ir prevencija

Bendruomenė „Aš Esu“ vykdo Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansuojamą projektą „Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo mažinimas ir prevencija“.  Projektas skirtas kiekvienam, norinčiam geriau suprasti klastingas priklausomybių ligas. Tai ne instrukcija ar moralas, bet liudijimas, kad visuomet yra kitas kelias. Vienas iš projekto siekiamų tikslų yra griauti nusistovėjusias nuostatas, kad priklausomybė yra valios trūkumas ar apsileidimas. Netiesa ir tai, kad priklausomybės ligos paliečia tik socialiai pažeidžiamus asmenis ar tik tam tikras mūsų visuomenės grupes. Tai liga, kuri priklauso nuo įvairių veiksnių. Tai pat ir nuo vienišumo išgyvenimo, iliuzijos, jog psichoaktyvios medžiagos gali padėti nuo viso to pabėgti. Priklausomybė nėra mirties nuosprendis. Kelias atgal į gyvenimą, tikrai yra, tačiau jis nėra lengvas.

Parengtus podkastus galite peržiūrėti čia:

https://www.youtube.com/watch?v=YwJ8rdgdeuE

https://www.youtube.com/watch?v=sKMuUpAwHWM&t=516s

https://www.youtube.com/watch?v=5GZFSMi-sro

https://www.youtube.com/watch?v=fpornr5rsJ0

https://www.youtube.com/watch?v=cleNzqDaX1E

https://www.youtube.com/watch?v=0lOsv9KmOrc&t=775s

Projektas „Kūryba kaip gydanti bendrystė“ (A219-839/20)

Kelias Į Gėrį retai randamas proto pagalba: pavargusią sielą greičiau atgaivina menas, o kūrybinis procesas kreipia žmogaus žvilgsnį gėrio link įtaigiau nei bet koks raginimas. VA Caritas priklausomų asmenų bendruomenėje “Aš Esu” vykdomas kūrybinių dirbtuvių projektas suteikia daugiau nei galimybę atsipalaiduoti, pailsėti: tai puiki galimybė grįžti į sociumą, išreikšti save ir patirti vienybės su kitais jausmą.  Bendruomenės narių dirbiniai – suvenyrai yra puiki atminimo dovana geradariams, kurie aukoja bendruomenei savo laiką ir lėšas. Projektu siekiama dviejų tikslų: patirti gydantį meno poveikį ir suteikti galimybę bendruomenės nariams savo rankomis prisidėti prie bendruomenės gerovės

Finansuojama iš Vilniaus m. savivaldybės.

Įgyvendinti projektai:

 • 2015 – 2018 m. buvome remiami Vokietijos katalikų solidarumo judėjimo RENOVABIS projekte „Priklausomų asmenų integracija Vilniaus mieste“
 • 2017 – 2018 m. vykdėme projektą „Klausykis, išgirsk, liudyk“ (rėmėjas – LKRŠ – Lietuvos katalikų religinė šalpa)
 • 2015 m. birželio – 2016 m. kovo mėn. remiami Lietuvos katalikų religinės šalpos fondo vykdėme projektą „Priklausomų asmenų, jų artimųjų ir bendruomenės darbuotojų/savanorių dvasingumo ir krikščioniškos bendrystės skatinimas“
 • Nuo 2014 m. lapkričio 11 d. kartu su Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu (NTAKD) vykdome projektą ,,Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinė ir socialinė reabilitacija” Nr. VP1-1.3-SADM-03-V-01-001
 • 2013-2015 m. vykdėme projektą „Priklausomų asmenų reintegracija Vilniaus mieste” (rėmėjas RENOVABIS – Vokiečių katalikų solidarumo fondas rytų valstybėms)
 • 2014-2015 m. vykdėme projektą „Priklausomų asmenų bendruomenės Aš Esu veiklos plėtra parapijose ir vykdomų veiklų stiprinimas” (rėmėjas  – LKRŠ – Lietuvos katalikų religinė šalpa)
 • 2014 liepos 18 – gruodžio 31 d. vykdėme prevencinį projektą „Sveikas, Gyvenime (2 dalis)”  (rėmėjas – Vilniaus Miesto Savivaldybė)
 • 2011-2013 m. Vilniaus arkivyskupijos Caritas priklausomų asmenų reintegracinės/inovacinės bendruomenės „Aš Esu“ kūrimas Vilniaus mieste (rėmėjas RENOVABIS – Vokiečių katalikų solidarumo fondas rytų valstybėms)
 • 2012-2013 m. Bendruomenės „Aš Esu“ narių sveikos gyvensenos stiprinimas bei visuomenės jautrinimas priklausomybės temomis (rėmėjas  – LKRŠ – Lietuvos katalikų religinė šalpa)
 • 2011 m.  Socialinio ir dvasinio aktyvumo skatinimas priklausomų asmenų aplinkoje (rėmėjas  – LKRŠ – Lietuvos katalikų religinė šalpa)
 • 2011 m. Socialinio aktyvumo skatinimas priklausomų asmenų aplinkoje (rėmėjas – Vilniaus Miesto Savivaldybė)
 • 2009-2011m. Sveikas, gyvenime (rėmėjas – aukotojų lėšos ir VšĮ „Kiškių garbė“. Projektas vykdytas kartu su www.bernardinai.lt ir www.bernardinai.tv)