reabilitacija

Priklausomiems asmenims

Pagalba priklausomiems asmenims:

 • Reabilitacijos programa
 • Integracijos programa
 • Dienos programa

Reabilitacija

Sveikimas reikalauja pokyčių fizinėje, psichologinėje, socialinėje ir dvasinėje gyvenimo srityse. Todėl bendruomenės „Aš esu“ reabilitacijos programa yra paremta veiksmingu ir laiko patikrintu „Minesotos“ modeliu. Jis integruoja „12 žingsnių“ programos, kuri yra ir savitarpio pagalbos grupių (AA, AN, AL, Al-anon) darbo pagrindas, principus bei profesionalių specialistų – sielovadininkų, psichiatrų, psichologų, socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų – komandos teikiamą pagalbą. Su „12 žingsnių“ programa mūsų bendruomenės reabilitacijos programos dalyvius supažindina bei liudydami savo asmeniniu pavyzdžiu kitokio gyvenimo viltį stiprina ilgametę blaivybės patirtį turintys socialiniai darbuotojai.

Kiekvieną darbo dieną reabilitacijoje vyksta grupiniai specialistų (psichologo, socialinio darbuotojo, sielovadininko) užsiėmimai, kurių metu siekiama labiau pažinti save, savo jausmus, savo priklausomybę, savo santykius su aplinkiniais. Taip pat darbas vyksta ir individualių psichologo, socialinio darbuotojo, sielovadininko ir psichiatro konsultacijų metu. Reabilitacijos programos metu skiriamas laikas ir individualių užduočių atlikimui (literatūros skaitymas, jausmų dienoraščio rašymas, darbas su 12 žingsnių programa, individualios specialistų paskirtos užduotys). Beveik kiekvieną vakarą reabilitacijos dalyviai privalo eiti į savitarpio pagalbos grupes (AA, AN, Al, SAV), kurios vyksta mieste. Darbiniui užimtumui skiriamos 6 val. per savaitę. Kartą į savaitę yra galimybė nueiti į greta bendruomenės esančią parduotuvę įsigyti būtiniausių prekių.

Kiekvienam reabilitacijos programos dalyviui užtikrinamas konfidencialumas. Artimiesiems informacija apie bendruomenės narius neteikiama, bet jie turi teisę lankyti bendruomenės narius, prieš tai gavę bendruomenės specialistų konsultacijas.

Karantino laikotarpis, kai programos dalyvį neleidžiama lankyti ir jis negali išeiti už bendruomenės ribų – 2 savaitės.

Reabilitacijos programos trukmė – apie 6 mėnesius. Baigęs reabilitacijos programą, bendruomenės narys privalo bent 1 mėnesį išbūti bendruomenės integracijos programoje.

Priklausomo asmens priėmimo į reabilitacijos programą tvarka.

Norintys patekti į bendruomenės reabilitacijos programą priklausomi asmenys turi skambinti telefonu 8 699 68409. Telefonu paskiriamas laikas pirminiam susitikimui mūsų bendruomenėje (Šv. Stepono 37, Vilnius), kurio metu aptariami priklausomo asmens poreikiai, jo motyvacija, pristatomos reabilitacijos programos taisyklės. Pokalbio metu užpildoma anketa, kuria remiantis darbuotojai 1 savaitės laikotarpiu priima sprendimą dėl priklausomo asmens tinkamumo dalyvauti reabilitacijos programoje.

Svarbiausi kriterijai, priimant žmogų į reabilitacijos programą:

 • Asmeninis apsisprendimas keisti savo gyvenimą, noras gyventi blaiviai;
 • Pasiryžimas dalyvauti reabilitacijos programoje bent 6 mėnesius;
 • Pasiryžimas po reabilitacijos dalyvauti bendruomenės reintegracijos programoje;
 • Turi būti blaivus ne mažiau kaip 7 dienas esant priklausomybei nuo alkoholio;

Turi būti blaivus ne mažiau kaip 14 dienų esant priklausomybei nuo narkotikų/psichiką veikiančių medžiagų.

SVARBU: į reabilitacijos programą priimami tik turintys gydytojo išduotą pažymą, jog asmuo neserga tuberkulioze.

Integracija

Darbo paieška, naujos profesijos mokymasis, darbinė veikla, finansinės gerovės kūrimas, santykių atstatymas, naujų socialinių kontaktų kūrimas – tai tik dalis sunkumų, su kuriais susiduria asmuo, baigęs reabilitacijos programą, o bendrai juos galima pavadinti integracijos visuomenėje uždaviniais. Šiame sveikimo etape sveikstantis priklausomas asmuo lieka gyventi bendruomenėje, bet laikosi savo individualios sveikimui palankios dienotvarkės, gauna bendruomenės specialistų palaikymą ir palydėjimą, tęsia darbą su 12 žingsnių programa. Į integracijos programą priimtas sveikstantis priklausomas asmuo gali joje gyventi nuo 3 iki 12 mėnesių.

Priklausomo asmens priėmimo į integracijos programą tvarka.

Norintis dalyvauti integracijos programoje asmuo turi:

 • būti baigęs priklausomų asmenų reabilitacijos programą, kurioje buvo taikoma 12 žingsnių programa;
 • pirmenybė teikiama asmenims, baigusiems priklausomų asmenų bendruomenės „Aš Esu“ reabilitacijos programą.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu 8 699 68409.

Dienos programa

Ši programa skirta priklausomiems žmonėms, kurie nori gauti „Aš esu“ bendruomenės specialistų (psichologo, socialinio darbuotojo, sielovadininko) pagalbą. Į ją kviečiami:

 • žmonės, kurie nėra tikri, ar jie priklausomi nuo alkoholio, narkotinių medžiagų arba lošimų;
 • priklausomi žmonės, kurie dar nėra pasiryžę ilgalaikei reabilitacijai bendruomenėje;
  mūsų bendruomenės absolventai;
 • sveikstantys priklausomi žmonės, ieškantys papildomos pagalbos ir palaikymo.
 • Atvira psichologinės paramos priklausomų asmenų artimiesiems grupė kviečia prisijungti kiekvieną pirmadienį 18 val. Ši grupė leidžia geriau pažinti priklausomybės ligas ir netiesioginės priklausomybės ypatumus, atveria galimybes asmeniniams pokyčiams bei teikia paramą. Grupę veda psichologė Vida Babraitienė. Dalyvavimas grupėje nereikalauja išankstinės registracijos, yra konfidencialus ir nemokamas.
 • Uždara psichoedukacinė psichologinės paramos priklausomų asmenų artimiesiems grupė.
  Grupės darbas apims aštuonių užsiėmimų ciklą, kuriais bus siekiama:
  ~ suteikti priklausomų asmenų artimiesiems žinių apie netiesioginę priklausomybę ir jos raišką santykiuose,
  ~ supažindinti užsiėmimų dalyvius su kliūtimis efektyviai komunikacijai bei būdais šiai komunikacijai pagerinti,
  ~ atskleisti ribų svarbą priklausomybės ligos (ar kitų nedarnios šeimos aspektų) paliestos šeimos sveikimo procese ir supažindinti su sveikų ribų nustatymo galimybėmis,
  ~ suteikti individualų palydėjimą bei supažindinti su psichologinės paramos bei kitos pagalbos galimybėmis.
  Psichoedukacinės grupės dalyviai kiekvieno užsiėmimo metu bus supažindinami su minėtų temų svarbiausiais teoriniais aspektais, atliks praktines užduotis bei gaus dalomąją medžiagą.
  Pageidaujama vienkartinė (už visą užsiėmimų ciklą) auka bendruomenei 80 eur.
  Užsiregistruoti į šią grupę ir gauti daugiau informacijos galite paskambinę telefonu 8 699 68409.
 • Individualios specialistų konsultacijos