Spalio 22  d. Lietuvoje  lankėsi EK komisaras Nicolas Schmit, atsakingas už darbą ir socialines teises. Komisaras apsilankė ir pas mus, bendruomenėje „Aš Esu“, kur bendravo su bendruomenės nariais ir darbuotojais, aptarė gyvenimo priklausomų asmenų bendruomenėje ypatumus, kylančius sunkumus, domėjosi reabilitacijos ir reintegracijos programomis.